ترجمه فایل صوتی و تصویری زبان اصلی به متن فارسی

با استفاده از این آموزش شما میتوانید فایل های ویدیویی به زبان اصلی را به زبان فارسی ترجمه کنید.
2,000 تومان

خیلی مواقع فیلم سینمایی یا آموزشی با زبان اصلی البته بدون زیر نویس پیدا می کنیم که می خواهیم متوجه مفهوم دیالوگ های فیلم شویم و چاره ای جز ترجمه نداریم ولی چگونه؟ باید به طریقی بتوانیم متن گفتگوها را داشته باشیم. کافی است سری به  سایت های مختلف بزنید قیمت های زیادی برای ترجمه فایل به صورت کلمه ای در نظر گرفته اند اما می  خواهم یکی از روشهای آنرا به صورت عملی برایتان توضیح دهیم.